งาน25ปีน้ำเงินขาวชาวริมบึงเปิดจองโต๊ะแล้วปิดจอง10เมษา62 มาพบปะพี่เพื่อนน้องครูอาจารย์วันสงกรานต์พอดีครับ Tel.056-608830 หรือ 087-2039454
fatcow vs bluehost
ยินดีตอนรับสู่รั้วโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
งานวันครู 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
is bluehost good
กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.สุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ipage vs bluehost
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1   ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ติดสำรองลำดับที่ 1-17 มารายงานตัว คลิกตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งให้ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและมามอบตัวในวันที่10เม.ย.62เวลา08.30-10.00น.
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่ผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
กำหนดการรับสมัครนักเรียนรอบที่ 2 ระะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 เวลา 08.30-15.00น. พร้อมทั้งสอบวัดความรู้หลังสมัคร
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่ผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโรงเรียน แบบ ปชช 2562 คลิกที่นี่
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2662 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
transcript60 2