วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้จัดสร้างเสาธง ของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมทำบุญ สาธ สาธุ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้จัดสร้างเสาธง ของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมทำบุญ สาธ สาธุ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้จัดสร้างเสาธง ของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมทำบุญ สาธ สาธุ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้จัดสร้างเสาธง ของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมทำบุญ สาธ สาธุ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้จัดสร้างเสาธง ของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมทำบุญ สาธ สาธุ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำเงินที่ได้จัดสร้างเสาธง ของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมทำบุญ สาธ สาธุ
is bluehost good
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
fatcow vs bluehost
ข่าวประชาสัมพันธ์
transcript60 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูสอน คลิกที่นี่
ตารางเรียน&ตารางสอน&รายชื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
 โครงการตามแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
แบบฟอร์มโครงการปี 2563 คลิกที่นี่
แบบฟอร์มสรุปโครงการ คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ใหม่ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเยี่ยมบ้าน คลิกที่นี่
ตารางเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1   ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ติดสำรองลำดับที่ 1-17 มารายงานตัว คลิกตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งให้ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและมามอบตัวในวันที่10เม.ย.62เวลา08.30-10.00น.
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโรงเรียน แบบ ปชช 2562 คลิกที่นี่
 
One day @ Saluangphittayakom
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย 26 มิถุนายน 2562
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562