ประกาศหยุดเรียน

 S 4759580

One day @ Saluangphittayakom

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีวิทยากรจากกรมการปกครองมาให้ครอบรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีวิทยากรจากกรมการปกครองมาให้ครอบรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีวิทยากรจากกรมการปกครองมาให้ครอบรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีวิทยากรจากกรมการปกครองมาให้ครอบรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีวิทยากรจากกรมการปกครองมาให้ครอบรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีวิทยากรจากกรมการปกครองมาให้ครอบรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
is bluehost good
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงละครและประกวกร้องเพลงในงานนักเรียนร่วมกันแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม
fatcow vs bluehost
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย 26 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ใหม่ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเยี่ยมบ้าน คลิกที่นี่
ตารางเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1   ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ติดสำรองลำดับที่ 1-17 มารายงานตัว คลิกตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งให้ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและมามอบตัวในวันที่10เม.ย.62เวลา08.30-10.00น.
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโรงเรียน แบบ ปชช 2562 คลิกที่นี่
 

65083784 2247438542004876 6919697552333864960 n

backtoschool 
 
transcript60 2