พิธีน้อมบูชาครู กตัญญูกตเวฑิตา ๒๕๖๒

พิธีน้อมบูชาครู กตัญญูกตเวฑิตา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

 
โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดพิธีน้อมบูชาครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว
โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดพิธีน้อมบูชาครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว
โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดพิธีน้อมบูชาครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว
โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดพิธีน้อมบูชาครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว
โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดพิธีน้อมบูชาครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว
โรงเรียนสระลววงพิทยาคมจัดพิธีน้อมบูชาครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว
fatcow vs bluehost
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร่วมกิจกรรมการประกวด ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับภาค เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
is bluehost good
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสารเยี่ยมบ้าน คลิกที่นี่
ตารางเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1   ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ติดสำรองลำดับที่ 1-17 มารายงานตัว คลิกตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งให้ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและมามอบตัวในวันที่10เม.ย.62เวลา08.30-10.00น.
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโรงเรียน แบบ ปชช 2562 คลิกที่นี่
 
transcript60 2