ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
******
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 แผ่น1  แผ่น2
ห้อง 1 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 1 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 2 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 2 แผ่น1 แผ่น2 ห้อง 2 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 3 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 3 แผ่น1 แผ่น2 ห้อง 3 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 4 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 4 แผ่น1 แผ่น2 ห้อง 4 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 5 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 5 แผ่น1 แผ่น2 ห้อง 5 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 6 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 6 แผ่น1 แผ่น2 ห้อง 6 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 7 แผ่น1 แผ่น2
ห้อง 7 แผ่น1 แผ่น2 ห้อง 7 แผ่น1 แผ่น2
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง 1
ห้อง 2 ห้อง 2 ห้อง 2
ห้อง 3 ห้อง 3 ห้อง 3
ห้อง 4 ห้อง 4 ห้อง 4
ห้อง 5 ห้อง 5
ห้อง 6 ห้อง 6

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช