กลุ่มบริหารวิชาการ
 
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
กรุณาคลิกเลือกดูกลุ่มงานย่อยต่างๆดังนี้