เลขที่ 229 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

https://www.facebook.com/slpacth

กลับหน้าแรก