มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน “เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล "คะแนนสะสม 10 อันดับแรก"
เตรียมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน “เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563”
เตรียมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ร้านค้าสวัสดิการจับรางวัลคืนกำไร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
ประกาศผลการเรียนรายห้องปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่2
ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่2

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คลิกลิ้งค์ที่นี่

มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 คลิกลิ้งค์ที่นี่

การเข้าระบบผ่าน semester on web

ใช้หมายเลขประจำตัวนักเรียน และ วัน/เดือน/ปีเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ

โดย เลขประจำตัวนักเรียนหากมี 4 หลักให้ใส่เลข 0 นำหน้า เช่น 9094 ใส่เป็น 09094

รหัสผ่านให้ใส่เป็นวัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่างเช่น

เกิดวันที่ 1 เมษายน 2548 ให้ใส่รหัสผ่านเป็น 01/04/2548 โดยมีเครื่องหมาย / คั่น

 
ประกาศของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
<a href=ประกาศเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนชดเชย" ในวันศุกร์ที่26 มีนาคม2564 คลิกที่นี่
<a href=
icon1
 
ระบบ SGS สำหรับคุณครูคลิกที่รูปด้านล่างsgs
banner ITA