เตรียมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน “เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563”
มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน “เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล "คะแนนสะสม 10 อันดับแรก"
ร้านค้าสวัสดิการจับรางวัลคืนกำไร
เรียนรู้การยุติการรังแก
โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย
boss
หลักสูตร Be Internet Aewsome
หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์โดยสอนผ่านเกม Interland
boss
 
ประกาศของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
<a href=ประกาศเรื่อง "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น คลิกดูรายละเอียด File1 , File2 , File3
<a href=
icon1