เตรียมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน “เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563”
เตรียมความพร้อมสถานที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล "คะแนนสะสม 10 อันดับแรก"
มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน “เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563”
ร้านค้าสวัสดิการจับรางวัลคืนกำไร
 
live3
 
ระบบ SGS สำหรับคุณครูคลิกที่รูปด้านล่างsgs
banner ITA