ยินดีตอนรับสู่รั้วโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง กล่าวเปิดงาน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต
กิจกรรมพิธีน้อมบูชาครู กตัญญูกตเวที ปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดย ท่านผอ.สุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รองผอ.และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดพิจิตร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ท่าน ผอ.มอบรางวัลตอบปัญหา คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 #"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart"#
29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชาในภาคเช้า และเวียนเทียนวันวิสาขบูชาในภาคค่ำ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูไหว้ศาลพระภูมิกับศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561
is bluehost good
กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.สุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ipage vs bluehost
ภาพข่าวกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

41831258 1895118397200916 4031884168114733056 o "เด็กดีศรีพิจิตร" ประจำปี 2561

sriayothayaถ่ายทำภาพยนตร์ศรีอโยธยา playถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเหรียญ
4เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร 
5กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
6ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด 

momออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน

11school1โรงเรียน 1อาชีพ_บัวริมบึง 
mom12กิจกรรมถวายพระพรและวันแม่ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 รงเรียนสระหลวงพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง กล่าวเปิดงาน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดพิจิตร คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำทีมรองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 3 คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 งานประชาธิปไตย ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 พิธีน้อมบูชาครู ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ ประเภทเนตรนารีรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร นำคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ ในภาคเช้าและเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ในภาคค่ำ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูไหว้ศาลพระภูมิกับศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561 คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 14 เมษษยน 2561 ท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำคณะครู ร่วมงานส่งเสริม งานท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาวหวาน ผักและผลไม้ ณ บริเวณกำแพงแห่งความภักดี คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 12 เมษษยน 2561 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง นำคณะครู รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครู รดน้ำขอพร ท่านไพทูรย์ แก้วทอง ท่าน ท่านพิภพ กาญจนะ และท่านรองวิรัตน์ ศิริอ่อน คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 6 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมงาน รื่นเริงใจ อุ่นไอรัก สล.พ. คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 24 หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภาคเช้า และเวียนเทียน ภาคค่ำ ในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมสังสรรค์ปีใหม่ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง รองผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้ากำแพงแห่งความภักดี คลิกชมภาพกิจกรรม

25 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนที่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)(รายละเอียด)
24 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนที่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)(รายละเอียด)
14 กันยายน 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)(รายละเอียด)
14 กันยายน 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ยกเลิกรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
14 กันยายน 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
23 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
8 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณา เปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการอื่นตามมาตรา 38ค (2) ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่าง (รายละเอียด)
2 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(รายละเอียด3)(รายละเอียด4)
1 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการอื่นตามมาตรา 38ค(2) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งอื่นตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่าง (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)
10 กรกฏาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) (รายละเอียด1)(รายละเอียด2) (รายละเอียด3)
22 มิถุนายน 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
21 พฤษภาคม 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนตะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
4 เมษายน 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
30 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
20 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
20 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
12 มีนาคม 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
6 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
27 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (รายละเอียด)
26 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (รายละเอียด)
22 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ(รายละเอียด)
14 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ(รายละเอียด)
14 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียด)
12 มกราคม 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
22 ธันวาคม 2560    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)