เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830