ที่อยู่ของโรงเรียน

  ✦ เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
  ✦ Tel. : 056-608830
  ✦ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ✦ website : www.slp.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
 
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830