กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

la oang     
wirai
ramai
parinada
chainarong
watcharee
kanlaya
napaporn
nareerat
niruntree
uncharee
phaiboon
sunchai
sukanyaNu
Aekkatep
 
         
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830